Restauracja

Dobry dom, skarb, do którego chętnie wracamy

Prawdą oczywistą jest to, że atmosfera panująca w domu formuje nawyki dorosłego już dziecka. Dziecko, aby się rozwijać potrzebuje w domu doświadczyć dużo miłości i zrozumienia. Nawet małe dziecko potrzebuje, aby szanować jego potrzeby i jego jako osobę. Ciepło i miłość dziecko znajduje w dobrze...